ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ÇEVRE VE KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Barkan İnşaat olarak; inşaat sektöründeki teknolojik yenilikleri, dünyayla eş zamanlı olarak takip ederek, yönetim kadromuz ve eğitimli çağdaş personelimizle, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini kalite, iş sağlığı ve çevre yönetim sistemi şartlarına uygun olarak karşılamak,
 • Eğitime gerekli önemi vererek çalışanlarımızın azami boyutta katılımını sağlamak,
 • Optimum planlama ile müşteri memnuniyetini sağlayacak kaliteyi ve termini yakalamak,
 • Şirket olarak tüm faaliyetlerimiz ile ekolojik dengeye zarar vermeyeceğimizi,
 • İlgili tarafların çevre bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunacağımızı,
 • Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlayacağımızı,
 • Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağımızı,
 • Entegre Yönetim Sistemimizi sürekli geliştireceğimizi ve iyileştireceğimizi,
 • Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlayacağımızı,
 • Bu doğrultuda çalışanlarımızın çevre bilincini geliştirerek, çevre yönetim sistemi anlayışını yaşam felsefesi haline getireceğimizi,
 • Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki Çevre mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyacağımızı,
 • İlgili tarafların çevre bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunacağımızı,
 • Sürekli gelişme felsefesini ve sistemlerini tüm süreçlerde Yönetim Sistemi‘ne uygun hale getireceğimizi ve etkinliğini sürekli iyileştireceğimizi, tüm personele özümseteceğimizi ve bu doğrultuda pazar payını, karlılığını, rekabet gücünü arttıracağımızı,
 • Sektördeki teknolojik yenilikleri dünyayla eş zamanlı olarak takip ederek, yönetim kadromuz ve eğitimli çağdaş personelimizle, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini yönetim sistemi şartlarına uygun olarak karşılayacağımızı taahhüt ederiz

                                                                          GENEL MÜDÜR

ÇKPO 01 / (Rev.00) 11.01.2021

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

BARKAN İNŞAAT İSG politikası ve kapsamı, Genel Müdür tarafından belirlenmiş olup dokümanı ile yayınlanmıştır. Yayınlanan İSG politikasının, organizasyondaki tüm çalışanlar tarafından anlaşılması ve uygulanması sağlanmıştır. Buna göre

 1. BARKAN İNŞAAT olarak, inşaat sektöründe akla gelen ilk isim olmaktır.
 2. İş yerinin İSG yönetimini sürekli gözden geçirmeyi ve geliştirmeyi ilke edinmiştir.
 3. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı temin etmektedir.
 4. Tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğu çevreyi olası risklere karşı muhafaza etmektedir.

DOLAYISIYLA;

 • İşyerinde; çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve kişisel koruyucu ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,
 • İşyerinde; iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,
 • İşyerinde; iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
 • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenli olarak planlanması ve uygulanması,
 • İşyerinde hizmet veren alt yüklenici ve ziyaretçilerin BARKAN İNŞAAT’ın koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı,
 • Bilişim sektörü her ne kadar az tehlikeli sınıf olsa da teknolojinin gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi,
 • BARKAN İNŞAAT iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve Bakanlık’lar nezdinde örnek bir firma haline getirmeyi,
 • Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilerek minimize edilmesi,
 • İSG hedeflerinin belirlenerek İSG performansının sürekli iyileştirilmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Hedef Planı (PL-11)
 • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğimizin artırılması,
 • Ürünlerimizin uluslararası ve ulusal mevzuatlar ile global standartlarına tam uyumlu üretilmesi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Programları oluşturularak, önemli iş sağlığı güvenliği riskleri ortaya çıkarılmakta ve sürekli iyileştirme için hedefler belirlenmektedir.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda, Temel Performans Göstergelerinin ölçümü ve raporlaması,
 • Faaliyetlerimiz sırasında gerçekleşen veya yaralanma ile sonuçlanma ihtimali olan; tüm olay ve kazalar incelenmekte ve tekrarının önlenmesi için gerekli iyileştirmeler yapılması,
 • Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.